Şaban Ayının Fazileti

Sa’ban-i  serifin üstünlügünü belirten bir hadis-i serif ;

“Receb, Allah’u Te’ala’nin ayidir. Sa’ban benim ayimdir. Ramazan ise ümmetimin ayidir.” (1)
Ebu Hureyre ( Radiyallahu Anh ) ‘dan rivayet edilen bir hadis-i serifte Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) söyle buyurmustur ;
 
 
“Sa’ban benim ayimdir. Ramazan ise ümmetimin ayidir. Sa’ban, günahlari örten bir aydir. Ramazan ise insani tertemiz eden bir aydir.” (2)
Bu mübarek ayda oruç tutmanin fazileti hakkinda Üsame ibn-i Zeyd ( Radiyallahu Anh ) söyle anlatmistir. Bir kere ben ;
 
 
“Ya Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) Sa’banda oruç tuttugunuz kadar, hiçbir ayda oruç tuttugunuzu görmedim” dedigimde;
“O, Receb ve Ramazan arasinda kalmis büyük bir aydir ki insanlar on( un ululugun ) dan gafildir.
O, kendisinde, amellerin, alemlerin Rabbin( in huzur-u manevisin ) e yükseltildigi bir aydir.
Ben de amelimin, oruçluyken yükseltilmesini seviyorum (da onun için bu ayda çok oruç tutuyorum)” buyurmustur. (3)
 
Kaynakça
 
(1) Ebu’l-Feth Ibni Ebi’l-Fevaris, el-Emali, Ali el-Muttaki, Kenzü’l-ummal, No : 35164, 12/310; Abdülkadir-i Geylani, el-Gunye, 1/325 ; Ali el-Kari, Cem’u’l-vesail fi serhi’s-Semail, 2/121-122 ; Zebidi, Ithaf, 4/256; Ibni Arrak, Tenzihü’s-seri’a Salat, 50 2/90
(2) Safuri, Nüzhetül mecalis, 1/142; Acluni, Kesfü’l-hafa, 1551, 2/9; Abdülkadir-i Geylani, el-Gunye, 1/341
(3) Nesai, 2221; Beyhaki, Su’abu-l-iman, 3540, 5/352-353; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, 5/201; Ibni Ebi Seybe, el-Musannef, 3/103; Münziri, el-Tergib, 1537, 2/122
Sitemizdeki içerikler kaynak belirtilen hak sahiplerine aittir. Sitemizdeki içerikleri kullanabilmek için lütfen kaynak belirtiniz.
Sitemizi daha iyi görüntüleyebilmeniz için Firefox yada Chrome kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Copyright © 2011 - 2016 ramazan.tv